Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Institucionální determinanty přímých zahraničních investic v České republice
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Dr. Ing. Libor Grega
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
prof. Dr. Ing. Libor Grega
Abstrakt:
Práce se zaměří na identifikaci, vymezení a vyhodnocení faktorů, ovlivňujících příliv přímých zahraničních investic do České republiky a vytvoření návrhu podpůrných opatření pro příliv těchto investic. Za tímto účelem bude provedena institucionální analýza, zaměřená především do oblasti pravidel a podmínek vstupu na český trh a fungování zahraničních investorů v podmínkách České republiky; jednání a zacházení se zahraničními firmami v porovnání s firmami s českým vlastníkem; velikosti, fungování a výkonnosti místního trhu; obchodní politiky; dále do oblasti investiční podpory, pobídek a dalších opatření na snížení nákladů ve spojitosti s podnikáním na českém trhu a v neposlední řadě do oblasti restrikcí v souvislosti s repatriací zde vytvořených zisků. Pro zhodnocení vlivu institucionálních determinantů na přímé zahraniční investice v České republice budou zmapovány zkušenosti respondentů z řad zahraničních firem podnikajících v ČR. Zkušenosti těchto zahraničních podnikatelů budou rovněž využity pro vytvoření návrhu podpůrných opatření na podporu přílivu přímých zahraničních investic do České republiky.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-EAM Ekonomika a management