Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Evaluation of socio-economic implications of economic and trade globalisation in selected country (Hodnocení sociálně-ekonomických dopadů globalizace ekonomiky a obchodu ve zvolené zemi)
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
The thesis will be focused on identification and determination of socio-economic implications of economic and trade globalisation in selected country, evaluation of present state and potential for international integration of the country into global value chains and a proposal of policy recommendations to support this integration process and deepen positive effects of globalisation. Práce se zaměří na identifikaci a vymezení sociálně-ekonomických dopadů procesu globalizace ekonomiky a obchodu ve vybrané zemi, zhodnocení stavu a potenciálu mezinárodní integrace zvolené země do globálních hodnotových řetězců a vytvoření návrhu podpůrných opatření pro tuto mezinárodní integraci a prohloubení pozitivních vlivů globalizace na domácí ekonomiku a obchod.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-EMA Economics and Management