Summary of topics offered - Department of Informatics (FBE)


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Open Information Extraction pro méně prozkoumané jazyky
State of topic:
approved (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Informatics - FBE
Max. no. of students:2
Proposed by:
Summary:
Open Information Extraction (OpenIE) je proces hledání relací a jejich argumentů v textu psaném přirozeným jazykem. Jedná se o úlohu, která je důležitá například v procesu tvorby báze znalostí (knowgedge base) nebo systému odpovídání na otázky (question answering). Nástroje pro OpenIE jsou dostupné zejména pro angličtinu a dále pro několik dalších jazyků. Pro celou řadu jazyků, včetně češtiny, jsou možnosti velmi omezené. Disertační práce se bude zaměřovat na oblast OpenIE pro méně zkoumané jazyky (např. čeština) s využitím nejnovějšího pokroku v oblasti zpracování přirozeného jazyka (např. neurální přístupy). Práce bude zahrnovat vhodné definování relací, způsobu jejich identifikace, hodnocení na vhodné datové sadě či způsob využití.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
D-SE System engineering and informatics
D-SE-EI Economic informatics