Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Open Information Extraction pro méně prozkoumané jazyky
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Open Information Extraction (OpenIE) je proces hledání relací a jejich argumentů v textu psaném přirozeným jazykem. Jedná se o úlohu, která je důležitá například v procesu tvorby báze znalostí (knowgedge base) nebo systému odpovídání na otázky (question answering). Nástroje pro OpenIE jsou dostupné zejména pro angličtinu a dále pro několik dalších jazyků. Pro celou řadu jazyků, včetně češtiny, jsou možnosti velmi omezené. Disertační práce se bude zaměřovat na oblast OpenIE pro méně zkoumané jazyky (např. čeština) s využitím nejnovějšího pokroku v oblasti zpracování přirozeného jazyka (např. neurální přístupy). Práce bude zahrnovat vhodné definování relací, způsobu jejich identifikace, hodnocení na vhodné datové sadě či způsob využití.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-SI Systémové inženýrství a informatika
D-SI-EI Ekonomická informatika