Summary of topics offered - Department of Informatics (FBE)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic:
Nové metody modulárního řízení digitálního kolejiště
State of topic:
approved (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Informatics - FBE
Max. no. of students:2
Proposed by: prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
Summary:
V současné době není k dispozici ani u velkých korporací ani u amatérských dodavatelů žádné řešení řízení digitálního modelového kolejiště, které by současně splňovalo několik základních požadavků: škálovatelnost, univerzálnost použití, cenovou dostupnost, využití standardní součástkové základny a kompatibilitu s normalizovanými prvky hnacích vozidel. Přínosem práce je tedy návrh základního stavebního prvku -- inteligentního modulu kolejiště splňujícího uvedené požadavky, k němuž by byly připojovány alternativní rozšiřující části podle technické situace. Návrh se předpokládá jak v úrovni základní elektroniky, tak i řídicího programového vybavení s vhodným přenosovým protokolem v koncepci klient--server.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-ARI Automation Control and Informatics