Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Framing efekt - možnosti jeho využití při tvorbě marketingové a obchodní stretegie
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Disertační práce se bude zabývat možnostmi využití tzv. framing efektu při tvorbě marketingové a obchodní strategie ve zvoleném odvětví.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-EAM Ekonomika a management