Summary of topics offered - Mendel University in Brno


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Klasické a nové metody identifikace nebezpečí ve výrobních podnicích
State of topic: approved (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D.
Faculty:
Faculty of AgriSciences
Supervising department:
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering - FA
Max. no. of students:
--
Proposed by: doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D.
Summary: Jedná se o rešeršní práci. Student popíše klasické metody pro identifikaci nebezpečí, s využitím odborné literatury popíše jejich využití a omezení. Následně se zaměří na nové přístupy, které lze pro tento účel použít. Na závěr student oba přístupy porovná.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-WT Waste Technology
B-WT-WM Waste Management
B-AS Agricultural SpecializationB-AS-AM Agricultural Machinery

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.