Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Klasické a nové metody identifikace nebezpečí ve výrobních podnicích
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Jedná se o rešeršní práci. Student popíše klasické metody pro identifikaci nebezpečí, s využitím odborné literatury popíše jejich využití a omezení. Následně se zaměří na nové přístupy, které lze pro tento účel použít. Na závěr student oba přístupy porovná.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-TO Technologie odpadů
B-TO-OH Odpadové hospodářství
B-ZS Zemědělská specializace
B-ZS-PT Provoz techniky

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.