Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic: Řízení systému závlah a dávkování živin v hydroponii
State of topic:
approved (prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Vegetable Growing and Floriculture - FH
Max. no. of students:--
Proposed by:
Summary:
Cílem práce bude vyhodnotit dosavadní postupy pro řízení parametrů regulace závlahy a monitoringu kvality a složení výživového média v hydroponickém provozu. Na základě vstupní analýzy bude následně selektován monitorovací systém, vč. sond, pro kontinuální měření vybraných obsahových složek živného média (př. dusík, draslík), logování a zpětná analýza vztahu mezi nastavenými parametry a reálným průběhem v cirkulačním systému.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-ARI Automation Control and Informatics