Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Optimalizace aquaponické produkce zeleniny
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Cílem práce bude optimalizovat produkční podmínky pro pěstování zeleniny (model budou listové zeleniny) s cílem doporučit vhodné parametry pro řízení pěstebního prostředí - teplota, osvětlení, vlhkost vzduchu. Parametry budou korelovány s pěstovanými druhy, případně odrůdami zeleniny.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-ZAHR Zahradnictví – Ph.D.