Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic:
Potenciál méně běžných technologií zakládání a péče o bylinné vegetační prvky
State of topic:
approved (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department: Department of Planting Design and Maintenance - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary: Cílem práce je navrhnout a ověřit reálnost pro praktické použití: a) méně běžné technologie zakládání BVP - např. výsev trvalek a výsadba cibulovin, výsev trvalek s dosadbou předpěstovaných trvalek, redukční řez trvalek před kvetením b) s předchozím bodem souvisí méně běžné kombinace pěstitelských skupin rostlin s důrazem na byliny - např. letničky, resp. dvouletky a cibuloviny, trvalky a s vybrané druhy dřevin (coppicing) aj. vše s důrazem na dosažení vysokého estetického působení. Práce může být po domluvě různě modifikována - např. důraz na ekonomičnost, možnost zkoušení netradičních mulčovacích materiálů atd.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-KA Landscape architecture