Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
Potenciál méně běžných technologií zakládání a péče o bylinné vegetační prvky
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce je navrhnout a ověřit reálnost pro praktické použití: a) méně běžné technologie zakládání BVP - např. výsev trvalek a výsadba cibulovin, výsev trvalek s dosadbou předpěstovaných trvalek, redukční řez trvalek před kvetením b) s předchozím bodem souvisí méně běžné kombinace pěstitelských skupin rostlin s důrazem na byliny - např. letničky, resp. dvouletky a cibuloviny, trvalky a s vybrané druhy dřevin (coppicing) aj. vše s důrazem na dosažení vysokého estetického působení. Práce může být po domluvě různě modifikována - např. důraz na ekonomičnost, možnost zkoušení netradičních mulčovacích materiálů atd.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-KA Krajinářská architektura – Ph.D.