Summary of topics offered - Faculty of Business and Economics


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Zombie firmy jako překážka udržitelného ekonomického růstu
State of topic:
approved (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Business Economics - FBE
Max. no. of students:
1
Proposed by:
doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.
Summary:
V posledním desetiletí dochází ke zpomalení růstu produktivity v zemích OECD. Související výzkum na úrovni podniků se zaměřuje především na odlišný vývoj produktivity mezi jednotlivými podniky, chybnou alokaci zdrojů a klesající dynamiku podniků. Stabilního ekonomického růstu ekonomiky však lze dosáhnout především prostřednictvím životaschopných podniků s vysokou produktivitou. V této souvislosti se ekonomové začali zabývat tzv. zombie firmami, tj. firmami neefektivními, dlouhodobě vysoce zadluženými s problémy se splácením úroků, často s negativním kapitálem. Přítomnost těchto zombie firem v ekonomice je významnou překážkou ekonomického růstu. Cílem práce bude zhodnotit dopad existence zombie firem na růst celkové produktivity v České republice. Analýza bude provedena na firemních datech získaných z databáze Albertina (od roku 2003), metodicky bude založena na probit/logit odhadech a na vícenásobné regresní analýze.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-EAM Economics and Management