Summary of topics offered - Department of Informatics (FBE)


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic: Řízení technologických systémů s využitím nástrojů softcomputingu
State of topic:
approved (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Informatics - FBE
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Cílem tohoto tématu je návrh metodiky řízení technologických systémů, které je nesnadné řídit klasickými algoritmy regulace. Jako nástroj pro popis strategie řízení bude využit fuzzy-expertní systém nebo další metody softcomputingu, jako jsou neuronové sítě, genetické programování pro nalezení vhodných parametrů systému apod.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-ARI Automation Control and Informatics