Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Řízení technologických systémů s využitím nástrojů softcomputingu
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Abstrakt:
Cílem tohoto tématu je návrh metodiky řízení technologických systémů, které je nesnadné řídit klasickými algoritmy regulace. Jako nástroj pro popis strategie řízení bude využit fuzzy-expertní systém nebo další metody softcomputingu, jako jsou neuronové sítě, genetické programování pro nalezení vhodných parametrů systému apod.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-ARI Automatizace řízení a informatika