Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Aplikace hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodování
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Abstrakt:
Cílem práce je vytvoření metodiky pro návrh a realizaci hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodování v situacích, kdy vzhledem k velkému množství parametrů není možné sestavit úplnou bázi znalostí. Situaci je třeba řešit vhodným rozdělením rozhodovacího systému na dílčí podsystémy a jejich vzájemným propojením. Takový postup je netriviální a vytvořená metodika má za úkol jej výrazně zjednodušit a zajistit dodažení dobrých výsledků celého systému.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-ARI Automatizace řízení a informatika