Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Analýza vícerozměrných obrazových dat v robotice
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Abstrakt:
Analýza obrazových dat z nadstandardních kamer a snímačů obrazu pro potřeby identifikace ploch a objektů v prostoru. Zjištění typu, charakteru a umístění daných ploch a objektů za účelem plánování interakce a manipulace robotických systémů.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-ARI Automatizace řízení a informatika