Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Uplatnění architektury malých forem v dotváření městské krajiny.
State of topic: approved (doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Garden and Landscape Architecture - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Součástí řešení kvalitních městských prostranství je - v reakci na zvyšující se zájem o aktivity ve veřejném prostoru - také obnova tradičních i navrhování zcela inovativních forem drobné architektury v něm umístěných. Cílem práce je vyhodnocení konkrétních realizací drobné architektury v prostředí města z pohledu architekta i uživatelů (veřejnosti i municipální správy), analýza společných hodnot a problémů těchto prvků z hlediska kompozice, vhodného funkčního řešení i použití materiálů a konstrukcí, a to zejména v návaznosti na vegetační prvky a komunikace.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-KA Landscape architecture