Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Nové metody modulárního řízení digitálního kolejiště
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Jiří Rybička
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: V současné době není k dispozici ani u velkých korporací ani u amatérských dodavatelů žádné řešení řízení modelového kolejiště, které by splňovalo několik základních požadavků: škálovatelnost, univerzálnost použití, cenovou dostupnost a kompatibilitu s normalizovanými prvky hnacích vozidel. Přínosem práce je tedy návrh inteligentního modulu kolejiště splňujícího uvedené požadavky, a to jak v úrovni základní elektroniky, tak i řídicího programového vybavení.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-SI Systémové inženýrství a informatika
D-SI-EI Ekonomická informatika