Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Produkce biogenních aminů ve víně v závislosti na složení mikrobiomu ve vinicích
State of topic:
approved (doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jiří Sochor, Ph.D.
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of viticulture and enology - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Biogenní aminy jsou nízkomolekulární látky, které vznikají dekarboxylací aminokyselin. Nejběžnějšími aminy ve vínech jsou histamin, tyramin a fenyletylamin, které mohou způsobovat nežádoucí zdravotní účinky. Práce bude zaměřena na studium vinařské mikroflóry, s odkazem na produkci biogenních aminů ve víně. Úkolem bude odběr vzorků z vybraných viničních tratí, s rozdílnou agrotechnikou a složením půd. Následně proběhe selekce, izolace a identifikace mikroorganismů vyskytujících se v daných vzorcích. A to s důrazem nejen na druhové složení, ale také na kvantitu jednotlivých druhů. Dalším úkolem bude studium růstových a biochemických vlastností daných mikroorganismů, především pomocí spektrometrických technik. Stěžejní částí práce bude založení mikrovzorků vín a studium produkce biogenních aminů pomocí robustní chromatografické techniky.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-ZAHR Horticulture - Ph.D.