Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Produkce biogenních aminů ve víně v závislosti na složení mikrobiomu ve vinicích
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Jiří Sochor, Ph.D.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. Ing. Jiří Sochor, Ph.D.
Abstrakt: Biogenní aminy jsou nízkomolekulární látky, které vznikají dekarboxylací aminokyselin. Nejběžnějšími aminy ve vínech jsou histamin, tyramin a fenyletylamin, které mohou způsobovat nežádoucí zdravotní účinky. Práce bude zaměřena na studium vinařské mikroflóry, s odkazem na produkci biogenních aminů ve víně. Úkolem bude odběr vzorků z vybraných viničních tratí, s rozdílnou agrotechnikou a složením půd. Následně proběhe selekce, izolace a identifikace mikroorganismů vyskytujících se v daných vzorcích. A to s důrazem nejen na druhové složení, ale také na kvantitu jednotlivých druhů. Dalším úkolem bude studium růstových a biochemických vlastností daných mikroorganismů, především pomocí spektrometrických technik. Stěžejní částí práce bude založení mikrovzorků vín a studium produkce biogenních aminů pomocí robustní chromatografické techniky.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-ZAHR Zahradnictví – Ph.D.