Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vzdělávací aktivity pro seniory v prostředí střední odborné školy
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Mgr. Petr Adamec, Ph.D.
Summary: Česká republika stárne, podíl osob 65+ se navyšuje, oproti osobám do 15 let. Je velmi pravděpodobné, že se tyto generace budou častěji setkávat a ovlivňovat. Aby nedocházelo ke generačním nedorozuměním, je potřeba dávat generacím příležitost pro vzájemné obohacení. Cílem práce může být vytvoření metodickým materiálů, případně doporučení pro práci na středních odborných školách v tomto smyslu - jak s žáky, tak s učiteli. Tato doporučení, budou předána funkcionářům Krajského úřadu pro oblast školství, kterým bude vysvětleno, jak zařadit do ŠVP středních škol možnost tvorby edukační materiálů pro seniory. Doporučení bude následně předáno i ředitelům SOŠ. Případným zájemcům z dalších SŠ bude nápomocno v sestavování edukačních materiálů „na míru“.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-SP Specialisation in pedagogy

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.