Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Studium nových ovocných odrůd v posklizňové technologii.
State of topic: approved (prof. Ing. Josef Balík, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products - FH
Max. no. of students:1
Proposed by: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Summary:
pro Ing. Petra Omastová Optimalizace technologie skladování plodů vybraných asijských odrůd v podmínkách ambientní atmosféry. Ověřit možnosti prodloužení uchovatelnosti plodů asijských odrůd v definovaných podmínkách. Navrhnout vhodné postupy zpracování plodů odrůd do podoby potravinářských produktů. Zhodnotit potenciál vybraných asijských odrůd ve srovnání s evropskou kontrolou pro skladování a zpracování.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-ZAHR Horticulture - Ph.D.