Přehled vypsaných témat - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Vliv mykorhizní symbiózy na kvalitu a vitalitu výsadbového materiálu drobného ovoce (odrůdy rodu Grossularia a Nigrolaria) při školkařské kontejnerové produkci
Stav tématu:
schváleno (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Významným, v současné době, komponentem moderních školkařských a pěstitelských technologií v zahradnické praxi je využívání mykorhizních hub. Cílem práce je ověřit vliv mykorhizy na kvalitu a vitalitu školkařského výsadbového materiálu drobného ovoce – odrůdy druhů: Grossularia, Nigrolaria. Experimentální část bude zaměřena na vyhodnocení biometrických a fyziologických ukazatelů při školkařské produkci, které jsou pozitivně ovlivnitelné aplikací mykorhizních hub. Místem studia a řešení bude brněnské pracoviště Ústavu šlechtění a množení zahradnických rostlin (areál Černá Pole).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-ZAHR Zahradnictví – Ph.D.