Přehled vypsaných témat - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Vliv erikoidní symbiózy na kvalitu a vitalitu výsadbového materiálu rodu Vaccinium myrtillus a kulturních odrůd rodu Vaccinium corymbosum při školkařské kontejnerové produkci
Stav tématu: schváleno (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Petr Salaš
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt: Téma je nutné konzultovat předem. Školitelem-specialistou bude Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-ZAHR Zahradnictví – Ph.D.