Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Hodnocení energetického potenciálu a výroby tvarovaných biopaliv z vybraných odpadních surovin v oblasti zahradnictví
State of topic:
approved (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Horticultural Machinery - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary: Cílem disertační práce bude stanovit spalné teplo a výhřevnost u odpadních surovin - např. réví po řezu révy vinné, větví po řezu ovocných dřevin, natí z LAKR aj., dále použití těchto surovin pro výrobu tvarovaných biopaliv - pelety/brikety a zhodnocení procesu, jejich mechanicko-fyzikálních vlastností, včetně stanovení ekonomických aspektů výrobyLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-ZAHR Horticulture - Ph.D.