Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Studium předfermentačních a školících operací ve výrobě cidrů.
State of topic:
approved (prof. Ing. Josef Balík, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Summary:
Pro student: Daniel Seriš Hodnotit vliv použitých předfermentačních a školících operací na jakostní parametry cidrů. Srovnat účinky různých čiřidel na změny látkových složek a organoleptických vlastností cidrů. Najít a optimalizovat nástroje řízení tvorby cidrů vedoucí k zabráněním vybraných vad nápoje. Posoudit výhody použití lysozymu, oxidu siřičitého a čisté kultury kvasinek ve výrobě cidrů.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-ZAHR Horticulture - Ph.D.