Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Ověření nepřímých metod určování věku dračinců metodami přímého pozorování
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Určování věku stromovitých dračinců (Dracaena spp.) jako jednoděložných rostlin, které netvoří letokruhy, je založeno na nepřímých metodách dle pravděpodobnosti jejich kvetení. Bylo již publikováno několik vědeckých článků ohledně určení věku druhů Dracaena cinnabari, D. ombet, D. draco ssp. draco a D. draco ssp. caboverdeana, a to od prvotních lineárních metod po přesnější metody pomocí logistické regrese pro určení věku koruny, až po určování věku juvenilních jedinců apod. Všechny tyto metody mají slabinu v časovém rozsahu, kdy byla sbírána data proměnných, na kterých jsou založené. Zejména jde o nejistotu v pravidelnosti či nepravidelnosti kvetení, případně opakování kvetení v jednom roce. Proto vyvstala potřeba opakovaného sledování a přímého pozorování vybraných jedinců na zkusných plochách založených v minulosti.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-FYTO Fytologie lesa