Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic:
Studium látkových složek a organoleptických vlastností absintů.
State of topic:
approved (prof. Ing. Josef Balík, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary: pro Hana Dočekalová Hodnotit organoleptické vlastnosti absintů ve vztahu k použité technologii výroby lihoviny, skladování a podávání nápoje. Porovnat obsah thujonu a celkových polyfenolů v závislosti na použitých rostlinných surovinách a na technologii výroby absintů. Posoudit korelaci mezi obsahy aromatických látek, technologií výroby a senzorickou analýzou absintů.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-ZAHR Horticulture - Ph.D.