Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic:
Studium kvalitativních parametrů piv s ovocnou složkou.
State of topic: approved (prof. Ing. Josef Balík, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Summary:
pro Daniel Ryšavý Cílem disertační práce je sledovat a hodnotit kvalitativní parametry piv, k jejichž výrobě kromě standardních surovin byla použita ovocná složka. Dále v těchto pivech sledovat antioxidační kapacitu, vliv inokulace mléčnými bakteriemi a jinými než tradičními kvasinkovými kulturami spodního kvašení.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-ZAHR Horticulture - Ph.D.