Summary of topics offered - Department of Informatics (FBE)


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Využití systému ROS pro úlohy adapltivního řízení
State of topic:
approved (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
Faculty: Faculty of Business and Economics
Supervising department: Department of Informatics - FBE
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Cílem projektu je návrh architektury systému ROS (Robotic operating system) včetně návrhu algoritmu pro adaptivní řízení. Pro optimalizaci návrhu algoritmu bude použita vhodná technologie pro zpracování obrazu v reálném čase. Při řešení dané problematiky použije doktorand následující přístupy: Analýza metod adaptivního řízení, analýza metod a algoritmů pro identifikaci objektů.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-ARI Automation Control and Informatics