Summary of topics offered - Faculty of Business and Economics


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic:
Dopady zavedení eura na ekonomiku ČR ( Impacts of the introduction of the euro on the Czech economy)
State of topic: approved (doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department: Department of Finance - FBE
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Cílem práce bude ekonomicky zhodnotit to, jak je ČR připravena na přijetí eura a jak by se akceptace této evropské měny projevila na její ekonomice. K tomuto cíli pomohou následující vytýčené výzkumné otázky: - Jaké by byly ekonomické dopady zavedení eura na průmyslový a podnikatelský sektor a také na občany ČR? - Jaké jsou hlavní politicko-ekonomické aspekty v ČR pro přijetí/nepřijetí eura? - Jaké jsou hlavní rozdíly ekonomického a politického vývoje Slovenska a ČR od roku 2009 (rok ve kterém Slovensko přijalo euro?Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
D-EPA Economic policy and administration
D-EPA-F Finance