Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Stravovací návyky žáků SOŠ
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Institute:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
1
Proposed by: Bc. Nikola Paulusová
Summary:
Hlavním cílem práce bude zmapovat zásady správného stravování, které jsou důležité pro zdravý vývoj adolescentů. Na SOŠ v Pardubickém kraji (Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk) bude proveden průzkum prostřednictvím dotazníků, popř. osobních rozhovorů se žáky. A na základě tohoto průzkumu budou zjišťovány názory žáků na správné způsoby stravování a jeho praktického uplatňování v běžném životě.

There are no limitations of the topic