Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Autorita učitele na středních školách
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Mgr. Petr Adamec, Ph.D.
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Supervising department:
Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:2
Proposed by:
Summary: Práce může být zaměřena na zjištění, zda existují rozdíly v autoritě učitele na středních školách dle různorodosti institucí, zda má učitel jiné postavení na odborném učilišti, gymnáziu, zda je toto postavení na těchto institucích středních škol stejné apod. Předmětem práce může být zjišťování současné situace postavení a autority učitele na středních školách, porovnání rozdílů v chování žáka vůči učiteli na odborných učilištích a gymnáziích. Zároveň je možné zaměřit se na porovnání postavení učitele dříve (20. století) a dnes, na návyky, morálku a chování studentů vůči učiteli a další.

There are no limitations of the topic