Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Autorita učitele na středních školách
Stav tématu: schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště: Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
Abstrakt: Práce může být zaměřena na zjištění, zda existují rozdíly v autoritě učitele na středních školách dle různorodosti institucí, zda má učitel jiné postavení na odborném učilišti, gymnáziu, zda je toto postavení na těchto institucích středních škol stejné apod. Předmětem práce může být zjišťování současné situace postavení a autority učitele na středních školách, porovnání rozdílů v chování žáka vůči učiteli na odborných učilištích a gymnáziích. Zároveň je možné zaměřit se na porovnání postavení učitele dříve (20. století) a dnes, na návyky, morálku a chování studentů vůči učiteli a další.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení