Prehľad vypísaných tém - Oddělení sociálních věd (ICV)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Autorita učitele na středních školách
Stav témy:
schválené (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantujúce pracovisko:
Oddělení sociálních věd - ICV
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
Mgr. Petr Adamec, Ph.D.
Abstrakt:
Práce může být zaměřena na zjištění, zda existují rozdíly v autoritě učitele na středních školách dle různorodosti institucí, zda má učitel jiné postavení na odborném učilišti, gymnáziu, zda je toto postavení na těchto institucích středních škol stejné apod. Předmětem práce může být zjišťování současné situace postavení a autority učitele na středních školách, porovnání rozdílů v chování žáka vůči učiteli na odborných učilištích a gymnáziích. Zároveň je možné zaměřit se na porovnání postavení učitele dříve (20. století) a dnes, na návyky, morálku a chování studentů vůči učiteli a další.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia