Summary of topics offered - Department of Informatics (FBE)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Ghostwriting detector
State of topic: approved (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department: Department of Informatics - FBE
Max. no. of students:1
Proposed by: Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.
Summary: Používaná slovní zásoba je jedním ze stylometrických ukazatelů, které lze využít při prokázání autorství daného dokumentu. V případě pochybností, že daná osoba je autorem předloženého dokumentu, může být tato osoba požádána o doplnění vynechaných slov. Lze předpokládat, že skutečný autor doplní na vynechaná místa přesně ta slova, která se v dokumentu vyskytují, zatímco úspěšnost kohokoliv jiného bude nižší. Předmětem bakalářské práce bude vytvoření webové aplikace, která z nahraného dokumentu vybere určitou pasáž, v níž vynechá určitá slova. Uživatel bude poté vyzván k doplnění těchto slov a bude vyhodnocena shoda s původním dokumentem. Práce tvoří první fázi výzkumu, v níž budou slova k doplnění vybírána zcela náhodně. Práce bude ukládat relevantní údaje tak, aby bylo možné vyhodnotit rozlišovací účinnost slov a ve druhé fázi aplikaci upravit tak, aby uživateli předkládala pasáže a vynechaná slova, která umožní s co nejvyšší úspěšností prokázat či vyvrátit autorství dokumentu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-SE System engineering and informatics
B-SE-EI Economic informatics
B-II Engineering Informatics
B-II-CAI Automation Control and Informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.