Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Ghostwriting detector
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Používaná slovní zásoba je jedním ze stylometrických ukazatelů, které lze využít při prokázání autorství daného dokumentu. V případě pochybností, že daná osoba je autorem předloženého dokumentu, může být tato osoba požádána o doplnění vynechaných slov. Lze předpokládat, že skutečný autor doplní na vynechaná místa přesně ta slova, která se v dokumentu vyskytují, zatímco úspěšnost kohokoliv jiného bude nižší. Předmětem bakalářské práce bude vytvoření webové aplikace, která z nahraného dokumentu vybere určitou pasáž, v níž vynechá určitá slova. Uživatel bude poté vyzván k doplnění těchto slov a bude vyhodnocena shoda s původním dokumentem. Práce tvoří první fázi výzkumu, v níž budou slova k doplnění vybírána zcela náhodně. Práce bude ukládat relevantní údaje tak, aby bylo možné vyhodnotit rozlišovací účinnost slov a ve druhé fázi aplikaci upravit tak, aby uživateli předkládala pasáže a vynechaná slova, která umožní s co nejvyšší úspěšností prokázat či vyvrátit autorství dokumentu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-SI Systémové inženýrství a informatika
B-SI-EI Ekonomická informatika
B-II Inženýrská informatika
B-II-ARI Automatizace řízení a informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.