Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Ghostwriting detector
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
Abstrakt:
Používaná slovní zásoba je jedním ze stylometrických ukazatelů, které lze využít při prokázání autorství daného dokumentu. V případě pochybností, že daná osoba je autorem předloženého dokumentu, může být tato osoba požádána o doplnění vynechaných slov. Lze předpokládat, že skutečný autor doplní na vynechaná místa přesně ta slova, která se v dokumentu vyskytují, zatímco úspěšnost kohokoliv jiného bude nižší. Předmětem diplomové práce bude vytvoření webové aplikace, která z nahraného dokumentu vybere určitou pasáž, v ní vynechá určitá slova. Uživatel bude poté vyzván k doplnění těchto slov a bude vyhodnocena shoda s původním dokumentem. Těžiště práce spočívá ve výběru pasáže a výběru slov k vynechání. Výběr je potřeba provést tak, aby vynechaná slova měla co nejvyšší rozlišovací účinnost - tj. dokázala odlišit skutečného autora dokumentu od kohokoliv jiného.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-SI Systémové inženýrství a informatikaN-SI-EI Ekonomická informatika
N-II Inženýrská informatika
N-II-ARI Automatizace řízení a informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.