Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Zvládání stresu v kontextu střední odborné školy
State of topic:
approved (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Institute: Department of Social Science - ILE
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary: Závěrečná práce s názvem Zvládání stresu v kontextu střední odborné školy, je rozdělena na část praktickou a teoretickou. V teoretické části se pojednává o strese, jeho typech, jak se bránit stresu, zjištění hlavních faktorů stresu u žáků na střední škole, strategie používané zvládání stresu. V praktické části pomocí dotazníkového šetření se zjišťovalo, jak žáci zvládají zátěžové situace, jak se bránit stresu, fyziologické reakce na stres. Na základě zjištěných výsledků z dotazníků jsou vypracována doporučení pro pedagogickou praxi. Klíčová slova: stres, faktory stresu, strategie, stresor

There are no limitations of the topic