Prehľad vypísaných tém - Provozně ekonomická fakulta


Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Chování spotřebitele při výběru fitness centra v Brně
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Bc. Ondřej Melichar, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav marketingu a obchodu - PEF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Bc. Jan Motal
Abstrakt:
Hlavním předmětem práce bude analýza trhu a chování spotřebitele pří výběru fitness centra v Brně. Prostřednictvím dotazníkového šetření bude provedena segmentace zákazníků podle jejich věku, pohlaví a intenzity cvičení. Budou analyzovány faktory ovlivňující spotřebitele při nákupním rozhodování a jeho spotřebitelské preference. Výsledkem práce je návrh marketingových doporučení pro subjekty nacházející se na tomto trhu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia