Summary of topics offered - Faculty of Business and Economics


Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Chování spotřebitele při výběru fitness centra v Brně
State of topic: approved (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Bc. Ondřej Melichar, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Institute:
Department of Marketing and Trade - FBE
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Bc. Jan Motal
Summary: Hlavním předmětem práce bude analýza trhu a chování spotřebitele pří výběru fitness centra v Brně. Prostřednictvím dotazníkového šetření bude provedena segmentace zákazníků podle jejich věku, pohlaví a intenzity cvičení. Budou analyzovány faktory ovlivňující spotřebitele při nákupním rozhodování a jeho spotřebitelské preference. Výsledkem práce je návrh marketingových doporučení pro subjekty nacházející se na tomto trhu.

There are no limitations of the topic