Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakulta


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Chování spotřebitele při výběru fitness centra v Brně
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Bc. Ondřej Melichar, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl: Bc. Jan Motal
Abstrakt: Hlavním předmětem práce bude analýza trhu a chování spotřebitele pří výběru fitness centra v Brně. Prostřednictvím dotazníkového šetření bude provedena segmentace zákazníků podle jejich věku, pohlaví a intenzity cvičení. Budou analyzovány faktory ovlivňující spotřebitele při nákupním rozhodování a jeho spotřebitelské preference. Výsledkem práce je návrh marketingových doporučení pro subjekty nacházející se na tomto trhu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení