Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Možnosti změn daňového systému v reakci na řízený útlum ekonomiky
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Abstrakt:
Současná bezprecedentní situace si žádá inovativní a kreativní řešení ve vztahu k fiskální politice státu. Cílem práce je navrhnout novou strukturu daňového systému České republiky reagující na aktuální situaci.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení