Summary of topics offered - Mendel University in BrnoHelp


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic: Analýza odolnosti smrkových porostů na základě korelace vybraných stanovištních a porostních charakteristik s postupujícím rozpadem porostů
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - head of department)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Protection and Wildlife Management - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by: doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc.
Summary:
Cílem práce bude provést analýzu odolnosti porostů s převahou smrku ztepilého (> 50%), starších 50 let, ve vybrané oblasti na základě korelace vybraných stanovištních a porostních charakteristik s postupujícím rozpadem porostů, zachyceným na snímcích ze satelitních dat PlanetScope, zpracovaných na ÚHÚLu. Data budou statisticky zpracována pomocí zobecněných lineárních modelů v programu R a mnohorozměrných analýz v programu Canoco.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-OLM Forest Protection and Game Management