Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Analýza odolnosti smrkových porostů na základě korelace vybraných stanovištních a porostních charakteristik s postupujícím rozpadem porostů
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc.
Abstrakt:
Cílem práce bude provést analýzu odolnosti porostů s převahou smrku ztepilého (> 50%), starších 50 let, ve vybrané oblasti na základě korelace vybraných stanovištních a porostních charakteristik s postupujícím rozpadem porostů, zachyceným na snímcích ze satelitních dat PlanetScope, zpracovaných na ÚHÚLu. Data budou statisticky zpracována pomocí zobecněných lineárních modelů v programu R a mnohorozměrných analýz v programu Canoco.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-OLM Ochrana lesa a myslivost