Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
Reakce mykorhizních hub na posun hranice lesa v Krkonoších
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt: Cílem práce bude navázat na monitoring hub na hranici lesa z let 2013 až 2016, prováděný pracovníky Ústavu výzkumu klimatické změny AV ČR a zjistit, nakolik se toto společenstvo proměňuje a posoudit, zda by pozorované změny mohly ovlivnit posun hranice lesa. Společenstvo mykorhizních hub bude studováno pomocí environmentálního sekvenování ITS2 amplikonů houbové DNA z půdy na Illumina MiSeq a pomocí identifikace houbových symbiontů z ektomykorhiz kořenů smrku a borovice kleče.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-LFM Lesnická fytopatologie a mykologie