Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Aplikace UI pro zjištění závislostí mezi růstovým prostředím a zdravotním stavem lesů.
Stav témy: schválené (doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav geologie a pedologie - LDF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.
Abstrakt:
Disertační práce bude využívat dostupné technologie UI pro zjištění závislosti mezi růstovým prostředním a zdravotním stavem lesů v České republice.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
D-KRAJ Krajinné inženýrství
D-KRAJ-EKOLL Ekologie lesa