Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
Aplikace UI pro zjištění závislostí mezi růstovým prostředím a zdravotním stavem lesů.
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav geologie a pedologie (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.
Abstrakt:
Disertační práce bude využívat dostupné technologie UI pro zjištění závislosti mezi růstovým prostředním a zdravotním stavem lesů v České republice.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-KRAJ Krajinné inženýrství
D-KRAJ-EKOLL Ekologie lesa