Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Proměnlivost chřadnutí lesů během epizod střídavého sucha a povodní.
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav geologie a pedologie (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Záměrem disertační práce bude posouzení vlivu epizod střídání sucha a povodní na proměnlivost chřadnutí lesů na vybraných lokalitách České republiky.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-KRAJ Krajinné inženýrství
D-KRAJ-EKOLL Ekologie lesa